Ύψος

 

Το ύψος των ενηλίκων ή των παιδιών που έχουν την ικανότητα να σταθούν όρθια, μετριέται σε όρθια στάση με τη βοήθεια ενός αναστημόμετρου.

 

 

Βάρος

 

Η μέτρηση του βάρους μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών ζυγαριών, είτε με ζυγούς με δοκό ισορροπίας και μη αποσπώμενα βάρη.

 

 

Δερματικές πτυχές

Η μέτρηση των δερματικών πτυχών είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος έμμεσης εκτίμησης της λιπώδους μάζας και κατ' επέκταση του ποσοστού λίπους σώματος. Η μέθοδος βασίζεται στη μέτρηση του πάχους της μαγαλύτερης "αποθήκης" λίπους στον οργανισμό, δηλαδή του υποδόριου λίπους και τελικά στην έμμεση εκτίμηση της λιπώδους μάζας σώματος. Εκτός από την εκτίμηση της λιπώδους μάζας σώματος, οι μετρήσεις στα διάφορα ανατομικά σημεία του σώματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτιμηθεί η κατανομή του υποδόριου λίπους στο σώμα αλλά και να αξιολογηθούν οι αλλαγές που μπορεί να εμφανίζονται στο πάχος του υποδόριου λίπους σε διάφορες χρονικές περιόδους. Η μέτρηση των δερματικών πτυχών πραγματοποιείται με είδικά εργαλεία, τα δερματοπτυχόμετρα.